Verwijzers

Verwijzing huisarts via Zorgdomein

Om te voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding van psychologische behandeling in de BGGZ, dient u op de verwijsbrief de volgende gegevens te vermelden:

  • N.a.w. gegevens patient
  • Basis-GGZ
  • Benoemen (vermoeden van) DSM-V problematiek
  • Naam en persoonlijke AGB-code van de verwijzende huisarts of specialist
  • Verwijzing door POH of arts i.o. is niet toegestaan

Verwijzing verzenden via Zorgdomein 
U vindt mij onder BGGZ, Hofman, GZ-psycholoog, Platinaweg 25, Den Haag