Basis GGZ

Basis-GGZ en SGGZ

Eerstelijnspsychologen werken in de Basis-GGZ.
Zij zijn gespecialiseerd in kortdurende, klachtgerichte hulp,
bij klachten als angst, depressie en trauma.
U hebt een verwijzing nodig van de huisarts.
In de behandeling wordt met name gewerkt met
cognitieve therapie.
Bij traumabehandeling wordt gebruik gemaakt van EMDR.

Problemen met psychiatrische aspecten worden behandeld in
de SGGZ. Daarvoor kunt u terecht bij de specialistische GGZ
of een vrijgevestigd psychiater. Wanneer dat nodig is kan uw
huisarts u daar verder over informeren en doorverwijzen.

Verwijzing

Om de behandeling vergoed te krijgen hebt u een verwijzing
naar de Basis-GGZ nodig van de huisarts, met zijn AGB-code
en de vermelding dat er sprake is van een vermoeden van
een DSM-V stoornis. De brief moet goed onderbouwd zijn.
Vraag uw huisarts om de verwijzing te verzenden via Zorgdomein.