Basis GGZ

Basis-GGZ en SGGZ

Eerstelijnspsychologen werken in de Basis-GGZ.
Zij zijn gespecialiseerd in kortdurende, klachtgerichte hulp, bij klachten als angst, depressie en trauma.
U hebt een verwijzing nodig van de huisarts.
In de behandeling wordt met name gewerkt met cognitieve therapie.
Bij traumabehandeling wordt gebruik gemaakt van EMDR.

Problemen met psychiatrische aspecten worden behandeld in de SGGZ.
Daarvoor kunt u terecht bij de specialistische GGZ of een vrijgevestigd psychiater. Wanneer dat nodig is kan uw huisarts u daar verder over informeren en doorverwijzen.

Verwijzing Basis-GGZ via Zorgdomein

Om de behandeling vergoed te krijgen hebt u een verwijzing naar de Basis-GGZ nodig van de huisarts, met zijn AGB-code en de vermelding dat er sprake is van (een vermoeden) van een DSM-V stoornis. De brief moet goed onderbouwd zijn.
Vraag uw huisarts om de verwijzing te verzenden via Zorgdomein.