Wat doet een psycholoog in de Basis-GGZ

Basis-GGZ en SGGZ

Psychologen in de Basis-GGZ zijn gespecialiseerd in kortdurende, klachtgerichte hulp. U hebt een verwijzing nodig van de huisarts.

Problemen met psychiatrische aspecten worden behandeld in de SGGZ. Daarvoor kunt u terecht bij de specialistische GGZ of een vrijgevestigd psychiater. Wanneer dat nodig is kan uw huisarts u daar verder over informeren en doorverwijzen.

Een erkend psycholoog in de Basis-GGZ voldoet aan de volgende eisen:

  • voltooide universitaire opleiding psychologie
  • BIG-registratie van GZ-psychologen
  • NIP-registratie eerstelijnspsychologen (optioneel)
  • lidmaatschap beroepsverenigingen zoals het┬áNIP
  • De kennis wordt op peil gehouden door regelmatige nascholing

BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

Specialisaties

  • NIP-registratie klinisch psycholoog: specialisatie behandeling en diagnostiek
  • EMDR-traumabehandelaar
  • Erkend supervisor-NIP voor de opleiding eerstelijnspsychologie
  • Behandeling van psychische klachten bij hoogbegaafden

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut