Vergoedingen

Verwijzing huisarts via Zorgdomein
Om de behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Dit moet een verwijsbrief zijn naar de Basis-GGZ.
> Vraag uw huisarts om de verwijzing naar mij te verzenden via Zorgdomein.

Vergoedingen
Ik heb een contract met alle zorgverzekeringen.
Behandeling in de Basis-GGZ wordt vergoed vanaf 18 jaar.
De tarieven worden bepaald door de NZA en de zorgverzekeraars.
Dit varieert van zo’n 80 tot 90% van het NZA-tarief.
Dit tarief wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket.
Houdt u er rekening mee dat de verzekeraar de kosten wel verrekent met het nog openstaande deel van het eigen risico.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg
Het tarief voor consulten die niet onder de Basis-GGZ vallen is € 95,- per consult.
Dit tarief geldt ook wanneer u gecontracteerde zorg zelf wenst te betalen.

Annulering en no-show
Wanneer u verhinderd bent graag 48u van te voren afmelden.

Voor niet nagekomen afspraken, zonder bericht van verhindering, geldt een no-show tarief van € 45,-.

Betalingsvoorwaarden
Algemene betalingsvoorwaarden NIP

NZA-tarieven
lees hier  verder