Vergoedingen

Verwijsbrief
Om de behandeling vergoed te krijgen hebt u een verwijzing
naar de Basis-GGZ nodig van de huisarts, met zijn AGB-code en de vermelding dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis (zoals angst, trauma, depressie).
De brief moet goed onderbouwd zijn.
> Vraag uw huisarts om te verwijzen via Zorgdomein.

Vergoedingen
Ik heb een contract met alle zorgverzekeringen.
Behandeling in de Basis-GGZ wordt vergoed vanaf 18 jaar.
De tarieven worden bepaald door de NZA en de zorgverzekeraars.
Dit varieert van zo’n 80 tot 90% van het NZA-tarief.
Houdt u er rekening mee dat de verzekeraar de kosten wel
verrekent met het nog openstaande deel van het eigen risico.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg
Wanneer u behandelingen die wel onder de zorgverzekering
vallen, zelf wenst te betalen, geldt het NZA-tarief.
Het tarief voor consulten die niet onder de Basis-GGZ vallen
is € 90,- per consult.

Annulering en no-show
Wanneer u verhinderd bent graag 48u van te voren afmelden.

Voor niet nagekomen afspraken, zonder bericht van
verhindering, geldt een no-show tarief van € 45,-.

Betalingsvoorwaarden
Algemene betalingsvoorwaarden NIP

NZA-tarieven
lees hier  verder