NZA-tarieven

NZA tarieven 2018

Behandeling kort (max. 295 min.)         € 487,26
Behandeling middel (max. 495 min.)    € 830,23
Behandeling intensief (max. 695 min.) € 1301,85

Onvolledig behandeltraject (max. 120 min.)  € 198,88
Overig zorgproduct per consult              € 101,03

Een consult bestaat uit 45 min. gesprekstijd en 15 min.
voorbereidingstijd.