NZA-tarieven

   2018    2019
Behandeling kort (max. 295 min.) €   487,26 €   507,62
Behandeling middel (max. 495 min.) €   830,23 €   864,92
Behandeling intensief (max. 695 min.) € 1301,85 € 1365,25
Onvolledig behandeltraject (max. 120 min.) €   198,88 €   207,19
Overig zorgproduct per consult €   101,03 €  105,25

Een consult bestaat uit 45 min. gesprekstijd en 15 min.
voorbereidingstijd.