NZA-tarieven

          2021     2020 
Behandeling kort (max. 295 min.)     522,13     503,47 
Behandeling middel (max. 495 min.)     885,01     853,38 
Behandeling intensief (max.695 min.)   1434,96   1383,65 
Onvolledig behandeltraject (max. 120 min.)     228,04     219,78
Overig zorgproduct per consult     114,41    109,76 

Een consult bestaat uit 45 min. gesprekstijd en 15 min.
voorbereidingstijd.