Behandeling

Angst, depressie, traumatische klachten?
Angst, depressie, traumatische of andere klachten kunnen je dagelijks functioneren flink verstoren. Psychologische hulp kan dan helpen om de klachten te verminderen en meer zelfvertrouwen op te bouwen. De belangrijkste behandelmethode bij angst en depressie zijn cognitieve therapie. Bij trauma is dat EMDR. Bij klachten waarbij de wortels meer in de jeugd liggen is dat schematherapie.

Problemen in de werksituatie?
Overbelasting, een reorganisatie, of een verstoorde relatie met je collega’s, manager  of werkgever kan het plezier in je werk wegnemen, en veel stress oproepen. Psychologische hulp kan helpen om daar beter mee om te gaan.
Als co-auteur werkte ik mee aan een boekje over ontslagproblematiek:
“Leren van ontslag” door Jansen, Mahieu en Hofman, ISBN 90.5931.241.4

EMDR-traumabehandeling: … of er een frisse wind door mijn hoofd is gewaaid!
EMDR is een beproefde methode om patiënten met traumatische ervaringen zonder veel belasting snel te helpen. Bijvoorbeeld na een geweldssituatie, een ongeval, beroving, inbraak, seksueel geweld, of na andere nare ervaringen en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds angst en spanning oproept, ook als deze ervaring al langer geleden is, zoals bijvoorbeeld traumatische jeugdervaringen. Ook bij andere klachten waar nare ervaringen aan ten grondslag liggen, zoals angstklachten, onzekerheid en een negatief zelfbeeld, kan EMDR helpen.

Hoogbegaafd?
Als hoogbegaafde sta je anders in het leven. Je merkt dat dagelijks in het contact met collega’s en vrienden. Als je naar een psycholoog gaat wil je dat die daar begrip voor heeft en daar rekening mee houdt. In mijn praktijk is daar aandacht voor.

Mantelzorger?
Veel mantelzorger zijn overbelast. Regelmatig leidt dit tot oververmoeidheid en psychische klachten. Psychologische hulp kan dan steun bieden om de balans terug te vinden en beter met de situatie om te gaan.

Relatietherapie
Samenleven gaat niet van zelf. Momenteel eindigt één op de twee relaties in een scheiding. Veel gehoorde klachten zijn: communicatieproblemen, langs elkaar heen leven, het gevoel is weg.
Wat kun je doen om je relatie weer te verbeteren? Als  je er samen niet meer uitkomt kan relatietherapie helpen. Relatietherapie wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering.