Wat doet een eerstelijnspsycholoog

Basis-GGZ en SGGZ

Eerstelijnspsychologen werken in de Basis-GGZ. Zij zijn gespecialiseerd in kortdurende, klachtgerichte hulp. U hebt een verwijzing nodig van de huisarts.

Problemen met psychiatrische aspecten worden behandeld in de SGGZ. Daarvoor kunt u terecht bij de specialistische GGZ of een vrijgevestigd psychiater. Wanneer dat nodig is kan uw huisarts u daar verder over informeren en doorverwijzen.

Een erkend eerstelijnspsycholoog voldoet aan de volgende eisen:

  • voltooide universitaire opleiding psychologie
  • BIG-registratie van G.Z.-psychologen
  • NIP-registratie eerstelijnspsychologen
  • lidmaatschap beroepsverenigingen zoals het NIP
  • De kennis wordt op peil gehouden door regelmatige nascholing

BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg
NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

Specialisaties

  • NIP-registratie klinisch psycholoog: specialisatie behandeling en diagnostiek
  • EMDR-traumabehandelaar
  • Erkend supervisor-NIP voor de opleiding eerstelijnspsychologie
  • Behandeling van psychische klachten bij hoogbegaafden en bij mantelzorger

Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Binnenkort komt de geactualiseerde versie hier beschikbaar.