Tarieven

Verwijzing
Om de behandeling vergoed te krijgen hebt u een verwijzing
naar de Basis-GGZ nodig van de huisarts, met zijn AGB-code en de vermelding dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. De brief moet goed onderbouwd zijn.
Vraag uw huisarts om te verwijzen via Zorgdomein.

Gecontracteerde zorgverzekeringen 2019 met hun labels en uzovi-nummers.

DSW contract 2019-2020
DSW 7029 (inclusief Stad Holland 7037, en InTwente 3344)
en a.s.r. 0403 (inclusief Ditzo 3336 en De Amersfoortse 9018)
en volmacht Aevita 3328.

Caresq contract 2019
Met zorgverzekeraar iptiQ Life met de labels Promovendum 3353, Besured 3353 en National Academic 3353.
En zorgverekeraar Eucare met het label Aevita 3360

CZ/Ohra contract 2019
CZ, OWM, Ohra, Just, Nationale Nederlanden

Menzis contract 2019
Menzis 3332, met Anderzorg 3333

VGZ geen contract 2019, contract 2020 aangevraagd
VGZ Bewuzt, IZA, IZZ, Unive, UMC, Zekur.nl, Zorgzaam, SZVK

Zilveren Kruis/Achmea contract 2019
Zilveren Kruis, met de labels Pro Life, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK volmacht BV, Aevita BV, De Friesland

De tarieven worden bepaald door de NZA en de zorgverzekeraars.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg
Het tarief voor niet-gecontracteerde behandelingen in de

Basis-GGZ is overeenkomstig het NZA-tarief.
Dit tarief worden deels vergoed.
Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden varieert dit van zo’n 75 tot 90% van het NZA-tarief.
Houdt u er rekening mee dat de verzekeraar de kosten wel
verrekent met het nog openstaande deel van het eigen risico.

Wanneer u behandelingen die wel onder de zorgverzekering
vallen, zelf wenst te betalen, geldt eveneens het NZA-tarief.
Het tarief voor consulten die niet onder de Basis-GGZ vallen
is € 90,- per consult.

Annulering en no-show
Wanneer u verhinderd bent graag 24u van te voren afmelden.

Voor niet nagekomen afspraken, zonder bericht van
verhindering, geldt een no-show tarief van € 45,-.

NZA-tarieven
lees hier  verder