Tarieven

Verwijzing
Om de behandeling vergoed te krijgen hebt u een verwijzing

naar de Basis-GGZ nodig van de huisarts, met zijn AGB-code
en de vermelding dat er sprake is van een vermoeden van
een DSM-V stoornis. De brief moet goed onderbouwd zijn.
Vraag uw huisarts om te verwijzen via Zorgdomein.

In 2019 heb ik een contract met de volgende zorgverzekeraars:
– CZ, Ohra, Nationale Nederlanden
– DSW, Stad Holland, in Twente
– Zilveren kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Avero Achmea,
IAK volmacht BV, Aevita BV, De Friesland

De tarieven worden bepaald door de NZA.

Tarieven niet-gecontracteerde zorg
Het tarief voor niet-gecontracteerde behandelingen in de

Basis-GGZ is overeenkomstig het NZA-tarief.
Dit tarief worden deels vergoed.
Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden varieert dit van zo’n 75 tot 90% van het NZA-tarief.
Houdt u er rekening mee dat de verzekeraar de kosten wel
verrekent met het nog openstaande deel van het eigen risico.

Wanneer u behandelingen die wel onder de zorgverzekering
vallen, zelf wenst te betalen, geldt eveneens het NZA-tarief.
Het tarief voor consulten die niet onder de Basis-GGZ vallen
is € 90,- per consult.

Annulering en no-show
Wanneer u verhinderd bent graag 24u van te voren afmelden.

Voor niet nagekomen afspraken, zonder bericht van
verhindering, geldt een no-show tarief van € 45,-.

NZA-tarieven
lees hier  verder